13.3 Schattingsinterval en betrouwbaarheidsinterval voor de geschatte y (bij een bepaalde x)

From J.C. Muis  

views comments